همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت , 2015-08-06

عنوان : ( فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد (ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی) )

نویسندگان: سیما حدادیان , امیر محمد فکور ثقیه , یگانه کلیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسترسی به نو آوری¬هایی که اقتصاد کشورها را حیاتی تازه بخشد منوط به کارآفرینی است. کارآفرینی از این جهت که دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می¬کند حائز اهمیت است .داشتن نیم نگاهی به اقتصاد جهانی، ما را به این باورمی¬رساند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که با توانایی¬ها و سلیقه¬ی ایرانی آمیخته شود لازم می¬باشد. از طرفی در دهه¬¬های اخیر این موضوع که آیا کارآفرینی می¬تواند توسط ویژگی¬های شخصیتی افراد کارآفرین پیش¬بینی شود یا نه، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این مقاله مروری سعی شده است که علاوه بر توضیح فرهنگ، کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی را از بعد ویژگی¬های شخصیتی شرح دهیم.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, فرهنگ, فرهنگ کارآفرینی, تحمل ریسک, استقلال طلبی, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054018,
author = {حدادیان, سیما and فکور ثقیه, امیر محمد and کلیدری, یگانه},
title = {فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد (ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی)},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کارآفرینی، فرهنگ، فرهنگ کارآفرینی، تحمل ریسک، استقلال طلبی، نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد (ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی)
%A حدادیان, سیما
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A کلیدری, یگانه
%J همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
%D 2015

[Download]