سومین جشنواره ملی بانک ها و موسسات مالی , 2015-09-02

عنوان : ( اثر اعتماد بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیکی از طریق بالا بردن امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری )

نویسندگان: یگانه کلیدری , امیر محمد فکور ثقیه , سیما حدادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با رشد روزافزون تجارت الکترونیک بویژه در مدل B2C، اکثر صنایع از جمله بانکداری و خدمات مالی تغییرات چشمگیری را در ابعاد مختلف و به خصوص مدیریت ارتباط با مشتریان تجربه کرده¬اند. مطالعات نشان می¬دهد که مشتریان به دلیل اعتماد اندک، استقبال زیادی از مدل¬های تجارت الکترونیک ندارند. بنابراین چالش پیش¬روی بانک¬ها، تغییر نگرش و جهت¬دهی مثبت به نیات رفتاری مشتریان برای استفاده بیشتر از خدمات الکترونیکی است. این مقاله، با استفاده از امنیت و حریم خصوصی درک شده، مدلی برای افزایش اعتماد به بانکداری الکترونیک ارائه می¬دهد. متغیرهای میانجی مانند صداقت درک شده، حس خیرخواهی درک شده و شایستگی درک شده بر ارتباط بین حریم خصوصی، امنیت درک شده و اعتماد اثرگذار هستند. اثر اعتماد بر ریسک درک شده مشتریان را نمی¬توان از یاد برد. با افزایش اعتماد مشتریان، ریسک درک شده آنها در ارتباط با تجارت الکترونیک کاهش می¬یابد که این نیز منجر به نیات رفتاری مثبت مشتریان برای پذیرش بانکداری الکترونیک می¬شود.

کلمات کلیدی

, بانکداری الکترونیک, اعتماد, امنیت, حریم خصوصی, ریسک درک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054021,
author = {کلیدری, یگانه and فکور ثقیه, امیر محمد and حدادیان, سیما},
title = {اثر اعتماد بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیکی از طریق بالا بردن امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری},
booktitle = {سومین جشنواره ملی بانک ها و موسسات مالی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بانکداری الکترونیک، اعتماد، امنیت، حریم خصوصی، ریسک درک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر اعتماد بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیکی از طریق بالا بردن امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری
%A کلیدری, یگانه
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A حدادیان, سیما
%J سومین جشنواره ملی بانک ها و موسسات مالی
%D 2015

[Download]