اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , 2014-02-27

عنوان : ( مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق در پی بررسی موفقیت مسکن مهر در شهرک مهرگان مشهد می باشد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان در مشهد است. جامعه آماری این تحقیق 366 نفر از ساکنین شهرک مهرگان و 10 تن از مسئولین (پرسش نامه AHP) در نظر گرفته شده است. واحد تحلیل در این تحقیق فرد می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در مکان گزینی شهرک مهرگان به عامل اجتماعی و اقتصادی توجهی نشده است و این مسئله باعث عدم موفقیت طرح مسکن مهر مشهد شده است. نبود امکانات و خدمات اولیه و لازم و مسافت زیاد برای رسیدن به محل کار و مدرسه (مقصد)، باعث شده تا این شهرک از حالت پویا خود خارج شده و تبدیل به یک مکانی برای خواب و استراحت درآید چیزی که در اصطلاح شهرساز، به آن حالت شهرک های خوابگاهی داده شده است.

کلمات کلیدی

, اجتماعی, اقتصادی, شهرک مهرگان, مسن مهر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054033,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and خاکپور, براتعلی and نیک ذات سیاهکلائی, بنت الهدی},
title = {مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اجتماعی، اقتصادی، شهرک مهرگان، مسن مهر، مشهد،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خاکپور, براتعلی
%A نیک ذات سیاهکلائی, بنت الهدی
%J اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]