اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار , 2015-02-26

عنوان : ( نقش زمین در برنامه ریزی مسکن )

نویسندگان: رحیم ایری , کوروش رضاپور گتابی , براتعلی خاکپور , حسین بهروان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگی عصر کنونی شهرنشینی ، افزایش شهرها و به دنبال آن توسعه ی شهرهای کوچک و بزرگ است.با تداوم توسعه ی شهرها در آینده ، پیش بینی ها حاکی از افزایش هرچه بیشتر تخریب ها و آلودگی های محیط زیست درشهرها و مناطق شهری است.به دنبال این تحولات و نگرانی ها ، امروزه نظریه ی توسعه ی پایدار که پیدایش آن به دهه های پایانی قرن بیستم باز می گردد پیش از پیش قوت گرفته است. لزوم توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه پایدار شهری در غالب برنامه ریزی های ملی، منطقه ای و شهری، بیش از پیش احساس می شود تا بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، مشکلات شهروندان رابرطرفنموده و در نتیجه محیطی آرام و سرسبز، همراه با امنیت و آسایش و رفاه، برای آنان فراهم شود. بدین منظور این مقاله، ضمن اشاره اجمالی به ادبیات نظری و عملی مسکن و توسعه پایدار، بابررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن جهت شناخت وضعیت مسکن بکارگیری این شاخص ها و شاخص های برگزیده زیست اجتماعی، به ارزیابی وضعیت پایداری در مجموعه مناطق مسکونی و محلات می پردازد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, مسکن, برنامه ریزی, شهرنشینی, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054036,
author = {رحیم ایری and کوروش رضاپور گتابی and خاکپور, براتعلی and حسین بهروان فر},
title = {نقش زمین در برنامه ریزی مسکن},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، مسکن، برنامه ریزی، شهرنشینی، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش زمین در برنامه ریزی مسکن
%A رحیم ایری
%A کوروش رضاپور گتابی
%A خاکپور, براتعلی
%A حسین بهروان فر
%J اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]