چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران , 2015-08-25

عنوان : ( ارائه مدلی جدید برای مساله زمان‌بندی کوتاه مدت کارگران دائم و موقت چندمهارته با امکان آموزش مهارت‌های جدید )

نویسندگان: رضا قنبری , صدیقه صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان فرآیندی است که به وسیله آن، سازمان معین می‌کند که برای رسیدن به اهداف خود به چه تعداد کارمند با چه تخصص و مهارت‌هایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد. طیف وسیعی از مسائل مربوط به برنامه‌ریزی کارمندان و کارگران کارخانجات و شرکت‌‌های خدماتی به برنامه‌ریزی نیروی انسانی اختصاص دارد. هدف از این کار، استفاده از حداقل نیروی کاری مورد نیاز به منظور کامل‌کردن اهداف تولیدی از پیش تعیین‌شده ‌است. در این مقاله با در نظر گرفتن عواملی همچون ‎«‎استخدام و اخراج کارگران دائم و موقت»، ‎«‎اضافه‌کاری»، ‎«‎ارتقا سطح مهارت کارگران‎»‎ و ‎«‎آموزش مهارت‌های جدید به کارگران‎»‎ به ارائه مدلی جدید برای این مساله می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

, زمان‌بندی نیروی انسانی, کارگران موقت و دائم چندمهارته, آموزش کارگران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054049,
author = {قنبری, رضا and صادقی, صدیقه},
title = {ارائه مدلی جدید برای مساله زمان‌بندی کوتاه مدت کارگران دائم و موقت چندمهارته با امکان آموزش مهارت‌های جدید},
booktitle = {چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {زمان‌بندی نیروی انسانی، کارگران موقت و دائم چندمهارته، آموزش کارگران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی جدید برای مساله زمان‌بندی کوتاه مدت کارگران دائم و موقت چندمهارته با امکان آموزش مهارت‌های جدید
%A قنبری, رضا
%A صادقی, صدیقه
%J چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2015

[Download]