نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر منابع آب زیرزمینی محدوده مه ولات )

نویسندگان: هانیه نجف زاده , غلامرضا زهتابیان , علی گل کاریان , حسن خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی عوامل مدیریتی و تاثیر آن بر منابع آب زیر زمینی محدوده مه ولات واقع در استان خراسان رضوی به ویژه در اراضی کشاورزی این منطقه انجام شد. در این راستا پس از بررسی منابع آب زیرزمینی اعم از چاه های و قنات های موجود در منطقه و بررسی روند برداشت و افت سری چاه های انتخابی در محدوده مطالعاتی، با استفاده از داده های سطح آب زیر زمینی نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی در محیط نرم افزار ArcGIS9.3 تهیه گردید و نتایج حاصل از این نقشه نشان داد که سطح آب به جزء در محدوده بسیار کوچکی در شمال شرق منطقه مطالعاتی در بخش اعظمی از آن پایین آمدگی و افت داشته است. سپس به بررسی عوامل مدیریتی موثر در تغییرات آب زیرزمینی از جمله کاربری اراضی، تاسیسات آبیاری موجود و سازه های آبخیزداری در منطقه پرداخته شد، که نتایج حاصل از بررسی این عوامل نیز حاکی از تاثیر بسزای این عوامل مدیریتی بر منابع آب زیرزمینی از جمله کاربری باغات و اراضی آبی و روند رو به رشد تعداد چاه های بهره برداری و بدنبال آن اضافه برداشت به منظور آبیاری ( به ویژه باغات پسته) بوده است و همچنین مساحت بالا اراضی توسعه نیافته و سیستم نادرست آبیاری و اثرات منفی اجرای پروژه هایی از جمله، بندهای انحرافی که تا حدودی مانع نفوذ آب و جریان زیر بستری که در تغذیه سفره آب زیرزمینی موثرند می شود و سدهای مخزنی مانند سد مخزنی ازغند که اثر منفی بر وضعیت کمی و کیفی آب های محدوده مه ولات و محیط زیست اطراف آن دارد، می باشد.

کلمات کلیدی

, منابع آب زیرزمینی, محدوده مه ولات, کاربری اراضی, تاسیسات آبیاری, سازه های آبخیزداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054069,
author = {هانیه نجف زاده and غلامرضا زهتابیان and گل کاریان, علی and حسن خسروی},
title = {بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر منابع آب زیرزمینی محدوده مه ولات},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {منابع آب زیرزمینی، محدوده مه ولات، کاربری اراضی، تاسیسات آبیاری، سازه های آبخیزداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر منابع آب زیرزمینی محدوده مه ولات
%A هانیه نجف زاده
%A غلامرضا زهتابیان
%A گل کاریان, علی
%A حسن خسروی
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی
%D 2015

[Download]