دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری , 2015-02-18

عنوان : ( اثرات تغییرات اقلیم بر حوزه آبخیز کارده مشهد )

نویسندگان: معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان , سلمان شریف آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع تغییر اقلیم و گرمایش زمین و راه های سازگاری با آن و یا کاهش اثر این پدیده موضوع مورد بررسی در این پژوهش است. در این راستا به تغییرات اقلیمی و هیدرولوژی حوزه آبخیز کارده می پردازیم تا روند اثرات تغییر بارندگی را بسنجیم و معضل احتمال خشک سالی در این منطقه را بررسی کرده و در نهایت با پیشنهادات لازم اثر مدیریتی را در جهت مبارزه با روند خشک سالی در این منطقه بررسی کنیم.

کلمات کلیدی

, خشک سالی, دبی, بارندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054073,
author = {معصومه درمانی and محمد نهتانی and گل کاریان, علی and سلمان شریف آذری},
title = {اثرات تغییرات اقلیم بر حوزه آبخیز کارده مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری},
year = {2015},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {خشک سالی، دبی، بارندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تغییرات اقلیم بر حوزه آبخیز کارده مشهد
%A معصومه درمانی
%A محمد نهتانی
%A گل کاریان, علی
%A سلمان شریف آذری
%J دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
%D 2015

[Download]