دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( برآورد میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده با استفاده از شبکه عصب مصنوعی )

نویسندگان: معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان , سلمان شریف آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش و رسوب گذاری منجر به از دست رفتن خاک حاصلخیز کشاورزی و ایجاد خسارت جبران ناپذیر به طرح های عمرانی می گردد، لذا برآورد مقدار رسوب در پروژه های حفاظت خاک، طراحی و اجرای سازه های آبی، آبخیزداری و نیز بهره برداری از منابع آب مورد نیاز است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی، مدل پرسپترون چند لایه به تخمین رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری سد کارده واقع در خراسان رضوی پرداخته خواهد شد. در این پژوهش از داده های دبی، بارش به عنوان ورودی شبکه و از دبی رسوب برای محاسبه خروجی شبکه استفاده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, فرسایش و رسوب, حوزه آبخیز کارده, استان خراسان رضوی, شبکه عصب مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054075,
author = {معصومه درمانی and محمد نهتانی and گل کاریان, علی and سلمان شریف آذری},
title = {برآورد میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده با استفاده از شبکه عصب مصنوعی},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرسایش و رسوب، حوزه آبخیز کارده، استان خراسان رضوی، شبکه عصب مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده با استفاده از شبکه عصب مصنوعی
%A معصومه درمانی
%A محمد نهتانی
%A گل کاریان, علی
%A سلمان شریف آذری
%J دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]