سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2015-12-23

عنوان : ( طراحی نمودارهای کنترل فازی Xبار و R با روش مد فازی و با استفاده از اعداد ذوزنقه ای )

نویسندگان: سمُیّه فدائی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054091,
author = {فدائی, سمُیّه and پویا, علیرضا},
title = {طراحی نمودارهای کنترل فازی Xبار و R با روش مد فازی و با استفاده از اعداد ذوزنقه ای},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نمودار کنترل فازی، روش مد فازی، اعداد فازی ذوزنقه ای، نمودار کنترل X بار و R},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی نمودارهای کنترل فازی Xبار و R با روش مد فازی و با استفاده از اعداد ذوزنقه ای
%A فدائی, سمُیّه
%A پویا, علیرضا
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2015

[Download]