سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان )

نویسندگان: سیده مریم خادم زاده , محمود سعیدی رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معنویت موجب ایجاد آرامش ،امنیت زندگی ،معنایابی زندگی وبه طور کلی باعث افزایش کیفیت زندگی می شودوهمچنین هویت حقیقی ،باید از درون انسان مایه گیرد نه آنکه از راه همانندسازی با دیگران به دست آید با جریان یافتن دین در رگ های روحی ومعنوی انسان ،زندگی او با معنا ،نشاط وپویایی می یابد ودر نتیجه بسیاری از آسیب ها ،بحران های هویت،ضعیف ونابود می شود .

کلمات کلیدی

, هوش معنوی, هویت دینی, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054115,
author = {سیده مریم خادم زاده and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {هوش معنوی،هویت دینی،کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان
%A سیده مریم خادم زاده
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]