نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , 2015-05-06

عنوان : ( نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا )

نویسندگان: حسن اسلامیان , زهرا اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با نظر به اهمیت و حساسیت مباحث مرتبط با تربیت و هدایت جنسی دانش آموزان در نظام های تعلیم و تربیت، تدوین و اجرای برنامه درسی مناسب در حیطه تربیت جنسی امری مهم و ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل دیدگاهها و یافته های پژوهشگران در خصوص برنامه درسی تربیت جنسی- با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا، انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که مهم ترین اهداف برنامه درسی تربیت جنسی ناظر بر جلوگیری از تهاجم فرهنگی، هدایت جنسی، حفظ پاکدامنی، جلوگیری از تخلف جنسی، آمادگی تشکیل خانواده، سلامت روان، تغییر فرهنگ مدیریت رفتارهای جنسی، ارائه دستورالعمل اجرایی مشخص برای آموزش های جنسی، افزایش دانش و مهارت مدرسان مدارس، ایجاد صفتها و رفتارهای جنسی سالم و زدودن صفتهای ناشایست در دانش آموزان، توجه به ابعاد معنوی و روحانی مسایل جنسی و … می باشد. همچنین نتایج نشان داد محتوای برنامه تربیت جنسی در مدارس باید در برگیرنده مقوله هایی نظیرآموزش جنسیِ مبتنی بر معنویت و تعالیم دینی، توجه به رعایت چارچوبهای مذهبی و ارزش - های اجتماعی در رفتارهای جنسی، ارائه اطلاعات و آگاهیهای مفید و سازنده در زمینه رفتارهای سالم جنسی، آموزش سلامت جنسی مبتنی بر آموزههای اسلامی، روشهای حفظ ومراقبت جنسی وآثار عاطفی، روانی و جسمانی ناشی از آن، ترس از همجنسگرایی، تاکید بر جنبههای جامعهشناسی، پاسخ صادقانه به سوالها و ابهام های دانش آموزان در ارتباط با مسائل جنسی باشد. کلید واژه ها: تربیت جنسی، برنامه درسی، هدف، محتوا، نظام آموزشی.

کلمات کلیدی

, تربیت جنسی, برنامه درسی, هدف, محتوا, نظام آموزشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054116,
author = {حسن اسلامیان and اسلامیان, زهرا and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا},
booktitle = {نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تربیت جنسی، برنامه درسی، هدف، محتوا، نظام آموزشی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا
%A حسن اسلامیان
%A اسلامیان, زهرا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی
%D 2015

[Download]