نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی , 2015-05-06

عنوان : ( بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن )

نویسندگان: زهرا اسلامیان , محمود سعیدی رضوانی , ابوالفضل غفاری , حسن اسلامیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تربیت جنسی یکی از پیچیدهترین و مهمترین ابعاد تعلیم و تربیت است که در چگونگی شکل - گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. با نظر به اینکه واکاوی و تحلیل مباحث نظری حوزه تربیت جنسی میتواند زمینه ساز روشنگری و تنویر اذهان محققان و علاقه مندان به این حوزه مطالعاتی گردد، در پژوهش حاضر که با هدف بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن انجام گردید به ارائه تعاریف و مفاهیم تربیت جنسی؛ ابعاد تربیت جنسی شامل سه بعد بهداشت جنسی، اخلاق جنسی و آینده جنسی؛ دیدگاه های مطرح در زمینهی تربیت جنسی شامل: دیدگاه تفریطی نسبت به انگیزه جنسی و مسایل مربوط به آن ، دیدگاه معتقد به رواج آزادی جنسی و دیدگاه معتقد به دیدگاه اعتدال در زمینه امور جنسی؛ تربیت جنسی از منظر دین اسلام؛ بررسی نحوه مواجهه با غریزه جنسی در فرهنگ اسلامی و غربی ؛ تشریح اهمیت و جایگاه برنامه درسی تربیت جنسی در نظام آموزشی و همچنین به ارائه خلاصه ای از اهم مطالعات مرتبط با تربیت جنسی در نظامهای تعلیم و تربیت دنیا، پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, تربیت, تربیت جنسی, تعلیم و تربیت, برنامه درسی تربیت جنسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054117,
author = {اسلامیان, زهرا and سعیدی رضوانی, محمود and غفاری, ابوالفضل and حسن اسلامیان},
title = {بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن},
booktitle = {نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تربیت، تربیت جنسی، تعلیم و تربیت، برنامه درسی تربیت جنسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن
%A اسلامیان, زهرا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A غفاری, ابوالفضل
%A حسن اسلامیان
%J نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، خانواده و تربیت جنسی
%D 2015

[Download]