همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی , 2013-11-21

عنوان : ( کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در مقابله با بیوتروریسم غذایی (مطالعه موردی: فساد ماهی قزل آلا) )

نویسندگان: میثم وجدی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از انواع بیوتروریسم، تروریسم غذایی است که با استفاده از منابع مسموم غذایی صورت می گیردکاربرد روش های سریع، دقیق و غیر مخرب در کشف و شناسایی این گونه مواد غذایی ضروری است. در اینپژوهش ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی با استفاده از سنسورهای ویژه با هدف پایش تازگی و ایمنیماهی قزل آلا نگهداری شده در دمای 8 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری با روشفضای فوقانی دینامیک صورت گرفت و پنج پارامتر از پاسخ تابع زمان هر سنسور استخراج گردید. با استفاه ازروش غیر نظارتی آزمون مؤلفه اصلی، مشخص شد که نمونه های قزل آلا به سه دسته (تازه، حد واسط و فاسد)قابل طبقه بندی هستند که با افزایش تعداد روزهای نگهداری مرتبط بود.

کلمات کلیدی

, بینی الکترونیکی, تروریسم غذایی, تشخیص الگو, زمان ماندگاری ماهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054126,
author = {وجدی, میثم and وریدی, محمدجواد and وریدی, مهدی and محبی, محبت},
title = {کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در مقابله با بیوتروریسم غذایی (مطالعه موردی: فساد ماهی قزل آلا)},
booktitle = {همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی},
year = {2013},
location = {قشم, ايران},
keywords = {بینی الکترونیکی، تروریسم غذایی، تشخیص الگو، زمان ماندگاری ماهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در مقابله با بیوتروریسم غذایی (مطالعه موردی: فساد ماهی قزل آلا)
%A وجدی, میثم
%A وریدی, محمدجواد
%A وریدی, مهدی
%A محبی, محبت
%J همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
%D 2013

[Download]