سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( نقش حجاب در سلامت روان )

نویسندگان: حسین باغگلی , ابراهیم جمشیدی , غلامرضا ذکاییان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده بی حجابی یا بدحجابی که جامعه دینی ما با آن روبروست و موج آن در حال حاضر رو به گسترش است؛ همچون آفتی است که شجره طیبه نسل جوان و نوجوان ما را آفت زده و رشد و بالندگی آنان را به مخاطره انداخته است؛ از این رو وظیفه علما و اندیشمندان استتا با بیان فوائد و آثار حجاب از یک سو و با روشن گری پیامدهای نامطوب بی حجابی از سوی دیگر، به روشنگری بپردازند (لیهک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه). نوشتار حاضر به دنبال آن است تا آثار حجاب را در سلامت روان آدمی بررسی نماید. مخاطب اصلی ما در این مقاله، بانوان مسلمانی هستند که ناخودآگاه با بی حجابی و یا بدحجابی تیشه به ریشه خود زده و رشد اخلاقی و حیات معنوی خویشتن را متوقف ساخته اند. نویسندگان، نخست اهمیت حجاب را از منظر اسلام و آیات قرآن کریم بررسی نموده، سپس به آثار و فوائد آن پرداخته و نقش حجاب را در سلامت روان مورد تحقیق قرار داده اند.

کلمات کلیدی

, حجاب, اسلام, ارزشهای دینی, مصونیت, قرآن, سلامت روان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054141,
author = {باغگلی, حسین and ابراهیم جمشیدی and غلامرضا ذکاییان},
title = {نقش حجاب در سلامت روان},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {حجاب، اسلام، ارزشهای دینی، مصونیت، قرآن،سلامت روان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش حجاب در سلامت روان
%A باغگلی, حسین
%A ابراهیم جمشیدی
%A غلامرضا ذکاییان
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]