چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2015-05-06

عنوان : ( اثرات ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخصهای خونی ،عملکرد کلیه و تغییرات همودینامیک ورزشکاران مرد )

نویسندگان: محسن ده باشی , ناهید بیژه , عاطفه کتابدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرینات ورزشی بسته به شدت و مدت ان باعث ایجاد تغییرات خونی می شود

کلمات کلیدی

, خون, کلیه, همودینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054146,
author = {ده باشی, محسن and بیژه, ناهید and کتابدار, عاطفه},
title = {اثرات ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخصهای خونی ،عملکرد کلیه و تغییرات همودینامیک ورزشکاران مرد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خون،کلیه،همودینامیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخصهای خونی ،عملکرد کلیه و تغییرات همودینامیک ورزشکاران مرد
%A ده باشی, محسن
%A بیژه, ناهید
%A کتابدار, عاطفه
%J چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2015

[Download]