سی امین کنفرانس بین المللی برق , 2015-11-02

عنوان : ( اولویت بندی طرح های توسعه شبکه فوق توزیع با بهره گیری از یک شاخص ریسک بهره برداری جدید )

نویسندگان: تکتم شریفیان عطار , رضا زابلی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شبکه¬های قدرت، رشد مصرف، افزایش تعداد مشترکین با بارهای حساس، تأخیر در بهره¬برداری به موقع از پروژه¬های توسعه‌ای، فرسودگی تجهیزات شبکه، محدودیت منابع مالی از یک سو و نیاز به تأمین برق مطمئن و پایدار مشتریان از سوی دیگر، منجر به تغییر شرایط بهره¬برداری و افزایش پیچیدگی و ریسک بهره¬برداری از این شبکه¬ها شده است. در صورت تعریف یک شاخص که در برگیرنده کلیه عوامل مهم و موثر بر روی ریسک بهره¬برداری شبکه از جمله نرخ خروج اضطراری، بارگذاری تجهیزات، قطع بار، انحراف ولتاژ و... باشد امکان اولویت¬بندی تجهیزات با ریسک بالا در شبکه فراهم می-گردد. در این جا ریسک بهره¬برداری شبکه به 4 ناحیه بحرانی، ریسک زیاد، ریسک کم و ایمن تقسیم¬بندی گردیده است و پس از محاسبه شاخص با توجه به قرارگیری تجهیز در یک ناحیه ریسک و محدودیت منابع مالی موجود، امکان اولویت¬بندی و ارائه راهکار اصلاحی در هر یک از موارد میسر گردیده است. در نهایت شاخص پیشنهادی بر روی بخشی از شبکه فوق توزیع خراسان پیاده¬سازی شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص ریسک بهره برداری, نرخ خروج اضطراری, بارگذاری تجهیزات, انحراف ولتاژ, قطع بار, اولویت بندی برنامه ریزی توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054154,
author = {تکتم شریفیان عطار and رضا زابلی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {اولویت بندی طرح های توسعه شبکه فوق توزیع با بهره گیری از یک شاخص ریسک بهره برداری جدید},
booktitle = {سی امین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص ریسک بهره برداری، نرخ خروج اضطراری، بارگذاری تجهیزات، انحراف ولتاژ، قطع بار، اولویت بندی برنامه ریزی توسعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی طرح های توسعه شبکه فوق توزیع با بهره گیری از یک شاخص ریسک بهره برداری جدید
%A تکتم شریفیان عطار
%A رضا زابلی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J سی امین کنفرانس بین المللی برق
%D 2015

[Download]