همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای , 2015-11-26

عنوان : ( استفاده از سرعت موج P جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک مزدوران )

نویسندگان: مریم عباسی , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از روش های غیر مخرب برای برآورد خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگها مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. به نظر می رسد سادگی، اقتصادی بودن، سرعت و غیرمخرب بودن نتها مهمترین عامل در انتخاب این روش ها می باشد . استفاده از روش های دینامیکی مانند سرعت موج P برای برآرود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگها مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. از آنجایی که استفاده از سرعت مو P نسبت به سایر آزمایش های مکانیکی سریع تر، ارزان تر و غیر مخربتر می باشد، مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. به دلیل استفاده فراوان از سنگ آهک، در این پرووهش ارتباط بین سرعت موج طولی و خصوصیات مکانیکی سنگ آهک مزدوران بررسی گردیده است. یافتن ارتباط بین این ویژگی ها به کاهش هزینه پروژه ها کمک میکند. در این مقاله خصوصیات فیزیکی شامل دانسیته، تخلخل، درصد جذب آب و خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت تراکمی تک محوری، بار نقطه ای محوری، مقاومت کششی و دوام داری، همراه با سرعت عبور موج طولی بررو ی هشت بلوک آهکی از سازند مزدوران تعیین شده است. پس از انجام آزمایشات، روابط بین این پارامترها تعیین شده است. بین برخی ویژگی های فیزیکی سنگ و سرعت عبور موج p همبستگی قوی به دست آمده است. اعتبار معادلات نتیجه شده را باید برای سایر سنگ آهکها نیز کنترل نمود، زیرا معادلات به دست آمده به نوع سنگ و درجه اشباع وابسته است.

کلمات کلیدی

, سرعت موج P, سنگ آهک, خصوصیات فیزیکی, خصوصیات مکانیکی, سازند مزدوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054159,
author = {عباسی, مریم and لشکری پور, غلامرضا and خانه باد, محمد},
title = {استفاده از سرعت موج P جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک مزدوران},
booktitle = {همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {سرعت موج P، سنگ آهک، خصوصیات فیزیکی، خصوصیات مکانیکی، سازند مزدوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از سرعت موج P جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک مزدوران
%A عباسی, مریم
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خانه باد, محمد
%J همایش ملی علوم زمین و توسعه منطقه ای
%D 2015

[Download]