کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفته , 2015-09-30

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم )

نویسندگان: رضا وفادارنیا , فرهاد کلاهان , یاسر رستمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از آلیاژهای آلومینیم در صنایع مختلف از جمله هوافضا و خودروسازی به دلیل داشتن خواصی مانند نسبت استحکام به وزن مناسب و مقاومت در مقابل خوردگی و خستگی بالا، روند رو به رشدی دارد. یکی از روش های اصلی ایجاد اتصال بین ورق های فلزی جوشکاری است که در این میان جوشکاری TIG یکی از پرکاربردترین فرایندهای اتصال دائمی برای این آلیاژها می باشد. بنابراین دستیابی به رویه های جوشکاری که منجر به تولید اتصالات جوشی با خواص مکانیکی و متالوژیکی مطلوب شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله به منظور تعیین تاثیر پارامترهای تنظیمی و یافتن مقادیر بهینه آنها در جوشکاری آلومینیوم (سری 5xxx) از رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم های فراابتکاری، استفاده می گردد. مشخصه های کنترلی مورد ارزیابی نیز شامل جریان، ولتاژ، سرعت جوشکاری، فرکانس جریان و فاصله گپ خواهد بود. مشخصه های مورد ارزیابی هندسه گرده جوش می باشد. برای ایجاد ارتباط بین پارامترهای جوشکاری و مشخصه های خروجی فرایند از مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی استفاده می گردد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری TIG, طراحی آزمایشات, الگوریتم فراابتکاری, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054166,
author = {رضا وفادارنیا and کلاهان, فرهاد and یاسر رستمیان},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم},
booktitle = {کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفته},
year = {2015},
location = {اسفراین, ايران},
keywords = {جوشکاری TIG، طراحی آزمایشات، الگوریتم فراابتکاری، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم
%A رضا وفادارنیا
%A کلاهان, فرهاد
%A یاسر رستمیان
%J کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفته
%D 2015

[Download]