22مین کنفرانس بین‌المللی برق , 2007-11-22

عنوان : ( دسته بندی الگوهای روزانه بار شبکه با استفاده از شبکه عصبی کوهونن )

نویسندگان: سیدمجتبی روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده کوهونن به بررسی داده های بار ساعتی شبکه پرداخته و با تحلیل نتایج، تعداد و نوع دسته بندی های الگوهای بار ساعتی شبکه ب ه دست می آید . این نتایج را می توان در هر برنامه پی شبینی بار ساعتی کوتا همدت شبکه به منظور کاهش خطای پیش بینی ب ه کار برد . تحلیل نتایج برای بار ساعتی شبکه خراسان، نشان می دهد که الگوهای بار روزانه این شبکه را می باید به شش دسته متفاوت بر حسب روزهای کاری و روزهای تعطیل و برای ماه های گرم (خرداد، تیر و مرداد )، ماه های معتدل (فروردین، اردیبهشت و شهریور) و ماه های سرد(مهر تا اسفند) تقسیم بندی نمود.

کلمات کلیدی

, پیش بینی بار, دسته بندی الگو, شبکه عصبی کوهونن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054178,
author = {روحانی, سیدمجتبی},
title = {دسته بندی الگوهای روزانه بار شبکه با استفاده از شبکه عصبی کوهونن},
booktitle = {22مین کنفرانس بین‌المللی برق},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیش بینی بار، دسته بندی الگو، شبکه عصبی کوهونن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دسته بندی الگوهای روزانه بار شبکه با استفاده از شبکه عصبی کوهونن
%A روحانی, سیدمجتبی
%J 22مین کنفرانس بین‌المللی برق
%D 2007

[Download]