بیست و یکمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران , 2015-02-25

عنوان : ( طراحی یک چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتون درمانی مبتنی بر پراکندگی غیر فعال )

نویسندگان: سید بیژن جیا , محمدهادی هادی زاده یزدی , علی اصغر مولوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پروتون درمانی

کلمات کلیدی

, SOBP , چرخ تعدیلگر برد , Geant4 پروتون درمانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054182,
author = {سید بیژن جیا and هادی زاده یزدی, محمدهادی and علی اصغر مولوی},
title = {طراحی یک چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتون درمانی مبتنی بر پراکندگی غیر فعال},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {SOBP ، چرخ تعدیلگر برد ،Geant4 پروتون درمانی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتون درمانی مبتنی بر پراکندگی غیر فعال
%A سید بیژن جیا
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%A علی اصغر مولوی
%J بیست و یکمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران
%D 2015

[Download]