مطالعات زبان و ادبیات فرانسه- Études de langue et littérature françaises, دوره (6), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (21-32)

عنوان : ( La réalité utopique chez Rabelais )

نویسندگان: صفیه اصیلی , محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Inspirant de Thomas More, François Rabelais rédige à son tour la première utopie française en créant « L‘abbaye de Thélème », petit milieu idéal où se développent et se réalisent les idées rabelaisiennes. Il y peint une société sans contraintes et sans conflits, une société civile et religieuse. Sous sa plume naissent des personnages gigantesques comme Gargantua qui, malgré leur taille effrayante et démesurée, possèdent des capacités spirituelles et intellectuelles considérables. De même, sachant lire et écrire, les habitants de Thélème ont une vaste connaissance dans des domaines divers. Aucune trace de la formation stérile du Moyen Age, aucune hiérarchie entre les moines, la terre idéale de Rabelais est dépourvue de tout trait médiéval. Dans cette recherche, en nous appuyant sur l‘approche thématique, nous allons voir comment Rabelais peint la réalité de son temps à travers « L‘abbaye de Thélème ».

کلمات کلیدی

, Mots clés: Littérature française du XVIe siècle, utopie, Rabelais, Gargantua, abbaye de
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054183,
author = {اصیلی, صفیه and فارسیان, محمدرضا},
title = {La réalité utopique chez Rabelais},
journal = {مطالعات زبان و ادبیات فرانسه- Études de langue et littérature françaises},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7957},
pages = {21--32},
numpages = {11},
keywords = {Mots clés: Littérature française du XVIe siècle; utopie; Rabelais; Gargantua; abbaye de Thélème.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T La réalité utopique chez Rabelais
%A اصیلی, صفیه
%A فارسیان, محمدرضا
%J مطالعات زبان و ادبیات فرانسه- Études de langue et littérature françaises
%@ 2228-7957
%D 2015

[Download]