سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری )

نویسندگان: مهدی مرادی , بهزاد کاردان , مهدی امیدفر , صدف پاسبان روزبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد. این مطالعه از معیار تجدیدارائه‌های حسابداری جهت شناخت کیفیت پایین اطلاعات حسابداری گزارش شده در صورتهای مالی گذشته شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران استفاده می‌نماید. اقتصاددانان اغلب استدلال می‌نمایند که مدیران شرکتها در صنایع رقابتی انگیزه قوی برای کاهش اتلاف منابع و حداکثرسازی سود دارند، در غیر این صورت از صحنه رقابت محو خواهند شد. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که رقابت بازار محصول به عنوان یک مکانیزم مکمل حاکمیت شرکتی محسوب شده که می‌تواند بر عملکرد و فعالیت شرکتها تاثیر گذار باشد. در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1383 الی 1391 به بررسی ارتباط این موضوع با کیفیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون لجستیک پس از کنترل سایر عوامل مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی، نشان می‌دهد که رقابت بازار محصول ارتباط منفی و معنادaاری با تجدیدارائه‌های حسابداری دارد. نتایج این تحقیق از این عقیده که رقابت در بازار محصول موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می‌شود، حمایت می‌نماید.

کلمات کلیدی

, رقابت بازار محصول, تجدیدارائه‌های حسابداری, حاکمیت شرکتی, کیفیت گزارشگری مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054184,
author = {مرادی, مهدی and کاردان, بهزاد and امیدفر, مهدی and پاسبان روزبهانی, صدف},
title = {رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رقابت بازار محصول، تجدیدارائه‌های حسابداری، حاکمیت شرکتی، کیفیت گزارشگری مالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری
%A مرادی, مهدی
%A کاردان, بهزاد
%A امیدفر, مهدی
%A پاسبان روزبهانی, صدف
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]