خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی , 2015-09-21

عنوان : ( لزوم آموزش سواد رسانه ای با گسترش تاثیر گذاری رسانه ها بر پوشش نوجوانان دختر )

نویسندگان: زهرا زنگنه نیاز آبادی , ناهید مشائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی لزوم آموزش سواد رسانه ایبا گسترش تاثیر گذاری رسانه ها بر پوشش نوجوانان دختر

کلمات کلیدی

, سواد رسانه ای , رسانه ها , پوشش , نوجوانان دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054191,
author = {زنگنه نیاز آبادی, زهرا and مشائی, ناهید},
title = {لزوم آموزش سواد رسانه ای با گسترش تاثیر گذاری رسانه ها بر پوشش نوجوانان دختر},
booktitle = {خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {سواد رسانه ای - رسانه ها - پوشش - نوجوانان دختر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لزوم آموزش سواد رسانه ای با گسترش تاثیر گذاری رسانه ها بر پوشش نوجوانان دختر
%A زنگنه نیاز آبادی, زهرا
%A مشائی, ناهید
%J خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی
%D 2015

[Download]