اولین همایش جانور شناسی کاربردی , 2015-01-28

عنوان : ( مطالعه بافت شناسی کالباس های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی )

نویسندگان: آرزو مقتدری اصفهانی , احمدرضا راجی , سعید خان زادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف فرآورده های گوشتی از جمله کالباس روز به روز در کشور افزایش می یابد در این تحقیق به بررسی بافت های غیر مجاز و مجاز در کالباس در مشهد پرداخته و توانستیم بافت های غضروف، عضله، استخوان، پوست، تاندون، رگ... را تشخیص دهیم

کلمات کلیدی

, بافت های غیر مجاز, رنگ امیزی عمومی و اختصاصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054198,
author = {مقتدری اصفهانی, آرزو and راجی, احمدرضا and خان زادی, سعید},
title = {مطالعه بافت شناسی کالباس های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی},
booktitle = {اولین همایش جانور شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بافت های غیر مجاز، رنگ امیزی عمومی و اختصاصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بافت شناسی کالباس های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی
%A مقتدری اصفهانی, آرزو
%A راجی, احمدرضا
%A خان زادی, سعید
%J اولین همایش جانور شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]