اولین همایش جانور شناسی کاربردی , 2015-01-28

عنوان : ( پروبیوتیک ها میکروب هایی کوچک، درمانگرانی بزرگ در صنعت طیور )

نویسندگان: سمیرا واعظی , احمدرضا راجی , آرزو مقتدری اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه پروبیوتیک به معنی برای زندگی است و پروبیوتیک به عنوان مکمل غذایی میکروبی می باشد در این مقاله به انواع پروبیوتیک و کاربرد ان در صنعت طیور می پردازیم.

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک , ضریب تبدیل, صنعت تغذیه طیور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054205,
author = {واعظی, سمیرا and راجی, احمدرضا and مقتدری اصفهانی, آرزو},
title = {پروبیوتیک ها میکروب هایی کوچک، درمانگرانی بزرگ در صنعت طیور},
booktitle = {اولین همایش جانور شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروبیوتیک ، ضریب تبدیل، صنعت تغذیه طیور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پروبیوتیک ها میکروب هایی کوچک، درمانگرانی بزرگ در صنعت طیور
%A واعظی, سمیرا
%A راجی, احمدرضا
%A مقتدری اصفهانی, آرزو
%J اولین همایش جانور شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]