جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (48), شماره (97), سال (2017-6) , صفحات (109-123)

عنوان : ( نقد نظریه مؤید الدین جندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربی )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث مهم عرفان نظری در اسلام بحث از خاتم الاولیاء است. عرفا معتقدند هر آنچه در هستی و کائنات وجود دارد مظهری از مظاهر حق تعالی است. خداوند دارای صفات و اسمائی است و هر یک از آنها در جهان نیازمند مظهری است تا خود را نشان دهد. یکی از اسامی مهم خداوند ولیّ است، پس آن نیز نیازمند مظهری است که اولیای الهی مظاهر این ولایت هستند. از آنجا که جهان و مظاهر الهی روزی به پایان می رسد، لازم است مظهر اسم ولیّ نیز دارای خاتمی باشد که با ظهور او جهان به پایان برسد. در اینکه این خاتم کیست در آثار ابن عربی از حضرت عیسی(ع)، حضرت مهدی (عج) و خودش نام برده شده است. در این مقاله بر آنیم که دیدگاه مؤیّد الدّین جَندی یکی از شارحان ابن عربی و فصوص الحکم را که اصرار فراوانی بر خاتم بودن ابن عربی دارد، طرح و سپس نقد کنیم و ضمن اشاره ای کوتاه به دیدگاه قیصری اثبات نمائیم ابن عربی نمی تواند خاتم اولیاء باشد.

کلمات کلیدی

, ابن عربی, جَندی, خاتم اولیاء, حضرت مهدی(عج), قیصری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054219,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {نقد نظریه مؤید الدین جندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2017},
volume = {48},
number = {97},
month = {June},
issn = {2008-9112},
pages = {109--123},
numpages = {14},
keywords = {ابن عربی، جَندی، خاتم اولیاء، حضرت مهدی(عج)، قیصری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد نظریه مؤید الدین جندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربی
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2017

[Download]