مطالعات زبان فرانسه- Revue des Études de la Langue Française, دوره (6), شماره (11), سال (2015-9) , صفحات (43-52)

عنوان : ( Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , سارا جوانمردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Metteur en scène, romancier, journaliste, traducteur et photographe, Ibrahim Golestân est également un écrivain contemporain qui refuse la méthode des réalistes traditionnels et qui, malgré tout, n'a pas réussi à se préserver des influences de la littérature étrangère. A travers ses oeuvres, nous pouvons trouver des traces du naturalisme dont les principes ont été fondés par Emile Zola, le chef de file du naturalisme. Nous avons fait une étude thématique des oeuvres de Golestân et avons essayé de répondre à la question si oui ou non, Golestân pourrait être considéré comme un écrivain naturaliste. Certes, le naturalisme de Golestân n'est pas le modèle exact du naturalisme zolien. En effet, dans les oeuvres de Golestân, on peut aussi trouver des traces du réalisme, du symbolisme et même de l'existentialisme, mais celles du naturalisme paraissent plus fortes chez lui ; ce qui nous aidera à pouvoir dire que Golestân est un écrivain quasi-naturaliste. Mots-clés: Ebrahim Golestân, Emile Zola, La littérature française, La littérature persane, Le Naturalismeابراهیم گلستان , نویسنده, کارگردان, روزنامه نگار و عکاس ایرانی معاصر بر خلاف نویسندگان هم عصر . خویش دیگر دنباله روی رئالیسم سنتی نیست وآثارش تحت تاثیر مکاتب ادبی خارجی قرارگرفته است. نشانه هایی از ناتورالیسم امیل زولا در نوشته هایش به چشم می خورد. در این مقاله با نگاهی موضوعی به آثار گلستان کوشیدیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا گلستان نیز همچون زولا نویسنده ای ناتورالیست است ؟ در واقع باید گفت ناتورالسیم گلستان نمونه ای دقیق و روشن از ناتورالیسم زولا نیست. در حقیقت نسبت دادن نویسنده ای ایرانی به مکتب یا جریان ادبی خارجی و غربی امری رایج در میان منتقدان است. اما باید گفت که نمی توان نویسندگان ایرانی را تنها به یک مکتب یا جریان ادبی خاص نسبت داد. از ورای آثار گلستان می توان نشانه هایی از حضور مکتب رئالیسم, سمبولیسم و حتی اگزیستانسیالیسم را دید اما نشانه های ناتورالیستی در آثار او حضوری پررنگ تر دارند و در واقع می توان گفت که ابراهیم گلستان نویسنده ای شبه ناتورالیست است.

کلمات کلیدی

, ادبیات فارسی, ابراهیم گلستان, ادبیات فرانسه, امیل زولا, ناتورالیسم Mots-clés: Ebrahim Golestân, Emile Zola, La littérature française, La littérature persane, Le Naturalisme
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054235,
author = {فارسیان, محمدرضا and جوانمردی, سارا},
title = {Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme},
journal = {مطالعات زبان فرانسه- Revue des Études de la Langue Française},
year = {2015},
volume = {6},
number = {11},
month = {September},
issn = {2008-6571},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {ادبیات فارسی، ابراهیم گلستان، ادبیات فرانسه، امیل زولا، ناتورالیسم Mots-clés: Ebrahim Golestân; Emile Zola; La littérature française; La littérature persane; Le Naturalisme},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme
%A فارسیان, محمدرضا
%A جوانمردی, سارا
%J مطالعات زبان فرانسه- Revue des Études de la Langue Française
%@ 2008-6571
%D 2015

[Download]