مواد نوین, دوره (5), شماره (3), سال (2015-6) , صفحات (111-122)

عنوان : ( تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی , سید مجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی , آندرا لاتزری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانولوله ­های کربنی در کنار خواص حرارتی، مکانیکی و الکتریکی مطلوب، دارای خواص ضعیف مغناطیسی می­باشند. با پوشش ­دهی نانولوله­ های کربنی توسط نانو ذرات فرومغناطیسی چون آهن، نیکل و کبالت می­توان خاصیت مذکور را بهبود بخشید. در این تحقیق نانو ذرات نیکل توسط روش شیمی­تر بر سطح نانولوله ­های کربنی جانشانی شد. از آنجایی که واکنش­ پذیری سطح نانولوله کربنی ضعیف می­ باشد در ابتدا از فرایند اسیدشویی جهت تشکیل گروه­ های عاملی استفاده شد و سپس با استفاده از روش شیمی تر نانو ذرات نیترات نیکل بر سطح نانولوله کربنی جانشانی و سپس در اتمسفر هوا کلسینه و در نهایت در اتمسفر هیدروژن نانو ذرات نیکل در سطح نانولوله کربنی تشکیل شد. بررسی خواص کامپوزیت تولیدی توسط میکروسکوپ­های TEM، SEM و دستگاه وزن­سنجی حرارتی، تفرق اشعه ایکس و مغناطوسنجی VSM صورت گرفت. نتایج تحقیقات بیانگر توزیع مطلوب نانو ذرات نیکل بر سطح نانولوله کربنی و بهبود خواص مغناطیسی آن می ­باشد

کلمات کلیدی

نانولوله کربنی چند دیواره؛ نانو ذرات نیکل؛ تزیین؛ شیمی تر؛ خواص مغناطیسی؛ پایداری حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054257,
author = {صاحبیان سقی, سمانه and سید مجتبی زبرجد and وحدتی خاکی, جلیل and آندرا لاتزری},
title = {تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن},
journal = {مواد نوین},
year = {2015},
volume = {5},
number = {3},
month = {June},
issn = {2228-5946},
pages = {111--122},
numpages = {11},
keywords = {نانولوله کربنی چند دیواره؛ نانو ذرات نیکل؛ تزیین؛ شیمی تر؛ خواص مغناطیسی؛ پایداری حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A سید مجتبی زبرجد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A آندرا لاتزری
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2015

[Download]