دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-08-03

عنوان : ( بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی خریدار بر تمایل به خرید اینترنتی در شهرستان گنبد کاووس )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , زهرا پایدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه امنیت و عدم اعتماد مهمترین و اصلی ترین نگرانی مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی میباشد.اعتماد، لازمه بازاریابی خدماتی برای حفظ روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمت است. زیرامشتریان اغلب قبل از تجربه واقعی خدمت، مجبور به اخذ تصمیم برای خرید هستند. مدیران موفق بهایننتیجه رسیده اند که وفادار ساختن مشتریان و نگاه داشتنآنها در سبد مشتریانشان تنها در پرتو جلباعتماد آنها به سازمان میسر خواهد بود. بنابراین، تغییر جهت بازاریابیو تکیه بر مشتری گرایی، کهمبتنی بر اعتماد باشد، برایشرکتها یک الزام است تا یک فرصت اختیاری.اعتماد یک پدیده چند بعدیاست که به درک خاصی از ریسک مرتبط بوده و وابسته به زمینه های فردی می باشد . به علاوه ایجاداعتماد یک فرآیند پویاست.

کلمات کلیدی

, اعتماد, خرید اینترنتی, مشتری گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054261,
author = {پورسلیمی, مجتبی and زهرا پایدار},
title = {بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی خریدار بر تمایل به خرید اینترنتی در شهرستان گنبد کاووس},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتماد، خرید اینترنتی، مشتری گرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی خریدار بر تمایل به خرید اینترنتی در شهرستان گنبد کاووس
%A پورسلیمی, مجتبی
%A زهرا پایدار
%J دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2015

[Download]