3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development , 2015-12-29

عنوان : ( بررسی سیستم خبره فازی در جهت انتخاب نوع سیستم ساختمانی و تعیین پیکربندی ساختمان )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , حمید هرمزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب عناصر و سیستم ساختمانی، فرایندی است که با توجه به تعدد معیارها و قواعد پیچیده، تنها از عهده کارشناسان کاملاً متخصص و خبره بر می آید. از آنجا که دانش چنین کارشناسانی همواره در دسترس نیست استفاده از امکانات هوش مصنوعی و سیستمهای خبره میتواند کمک شایانی به بهبود فرایند طراحی سازه ارائه دهد. عدم قطعیت موجود در فرایند طراحی، لزوم فازی بودن آن سیستم خبره را تایید میکند. سیستم های خبره نقش جمع آوری و نگهداری و پردازش اطلاعات افراد خبره را بر عهده دارند و مدیران را در تصمیم گیری ها کمک می کنند .با توجه به اینکه اطلاعات حاصله از افراد در بیشتر موارد غیردقیق می باشد، منطق فازی و سیستم های خبره فازی ابزارهای مناسبی برای تحلیل و پردازش این نوع اطلاعات می باشند. به همین منظور استفاده از ریاضیات فازی در محاسبات و یا تولید سیستم خبره ای که اطلاعات پایگاه دانش آن از افراد خبره و مدیران پروژه های نرم افزاری جمع آوری شده باشد، بهترین کمک را در تخمین پروژه ها به مدیران پروژه های نرم افزاری می کند.

کلمات کلیدی

, سیستم خبره فازی, سیستم سازه ای, هوش مصنوعی, سیستم ساختمانی, پیکربندی ساختمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054270,
author = {شریعتمدار, هاشم and هرمزی, حمید},
title = {بررسی سیستم خبره فازی در جهت انتخاب نوع سیستم ساختمانی و تعیین پیکربندی ساختمان},
booktitle = {3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم خبره فازی، سیستم سازه ای، هوش مصنوعی، سیستم ساختمانی، پیکربندی ساختمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سیستم خبره فازی در جهت انتخاب نوع سیستم ساختمانی و تعیین پیکربندی ساختمان
%A شریعتمدار, هاشم
%A هرمزی, حمید
%J 3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development
%D 2015

[Download]