زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (6), شماره (21), سال (2016-11) , صفحات (84-96)

عنوان : ( پردازش داده های ماهواره ای به منظور شناسایی ذخایر بنتونیت نوع سدیک و کلسیک در شرق ایران )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجموعه فعالیتهای آتشفشانی ترشیاری شرق ایران میزبان ذخایر متعدد بنتونیت است. کاربردهای صنعتی مختلف بنتونیت به مقدار CaO و Na2O مونت موریونیت تشکیل دهنده آن بستگی دارد. در این پژوهش از پردازش تصاویر آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) برای تشخیص بنتونیت سدیک از کلسیک در مناطق شناخته شده استفاده شد. معادن بنتونیت ده محمد، چاه کم و چاه کشمیر در استان خراسان جنوبی از نوع غنی از سدیم و بنتونیت خوشاب در استان خراسان رضوی از نوع غنی از کلسیم هستند. پردازش تصویر ماهواره نشان داد که طیف های مونت موریونیت (5) و (8) موجود در کتابخانه طیفی سازمان زمین شناسی امریکا (USGS) در نرم افزار ENVI به ترتیب برای تشخیص بنتونیت نوع سدیک و نوع کلسیک مفید است. لذا با استفاده از آن می توان بنتونیت سدیک و کلسیک را در بخشهای مختلف شرق ایران شناسایی نمود و اقدامات اکتشافی تفصیلی زمینی را برای آنها برنامه ریزی کرد.

کلمات کلیدی

, آستر, نقشه برداری زاویه طیفی, بنتونیت نوع سدیک, بنتونیت نوع کلسیک , شرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054276,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پردازش داده های ماهواره ای به منظور شناسایی ذخایر بنتونیت نوع سدیک و کلسیک در شرق ایران},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {November},
issn = {2251-7057},
pages = {84--96},
numpages = {12},
keywords = {آستر، نقشه برداری زاویه طیفی، بنتونیت نوع سدیک، بنتونیت نوع کلسیک ، شرق ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پردازش داده های ماهواره ای به منظور شناسایی ذخایر بنتونیت نوع سدیک و کلسیک در شرق ایران
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2016

[Download]