کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری , 2015-06-15

عنوان : ( کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , حمید هرمزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اختلاف نظر شدیدی بین مهندسان در مورد بتنی یا فولادی بودن اسکلت ساختمان های بلند وجود دارد و نظرات مختلفی در این باره ارائه گردیده است. در شرایط محیطی حال، به لحاظ وجود عدم قطعیت ها و نیز تعدد عوامل موثر بر » انتخاب بهینه « و » تصمیم گیری « ، مدیریت و راهبری پروژه ها از قبیل ملاحظات فنی، اقتصادی، فرهنگی و نظایر آنها تنها از طریق بهره گیری از تجارب متخصصان رشته های مختلف امکان پذیر می باشد که این رویه معمولاً از طریق کار تیمی با صرف هزینه و زمان بسیار به ثمر می رسد و از آنجا که دانش چنین کارشناسانی همواره در دسترس نیست استفاده از امکانات هوش مصنوعی و سیستم های خبره میتواند کمک شایانی به بهبود فرایند طراحی سازه ارائه دهد. عدم قطعیت موجود در فرایند طراحی، لزوم فازی بودن آن سیستم خبره را تایید می کند . در این تحقیق سعی شده تا ضمن بیان معیارهای انتخاب و تصمیم گیری در مورد سیستم خبره، آرایش عناصر سازه ای و ویژه گیهای مرتبط با این مقولات، قواعد مبتنی بر این معیارها تبیین شوند و براساس آن قواعد، یک سیستم خبره فازی توسعه یابد که با توجه به شرایط معرفی شده از سوی کاربر نهایی، گزینه بهینه در زمینه انتخاب اسکلت ساختمان های بلند برای پروژه مفروض را پیشنهاد دهد

کلمات کلیدی

, ساختمان های بلند, سازه های بتنی, سازه های فولادی, سیستم سازه ای, سیستم خبره, هوش مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054288,
author = {شریعتمدار, هاشم and هرمزی, حمید},
title = {کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساختمان های بلند، سازه های بتنی، سازه های فولادی، سیستم سازه ای، سیستم خبره، هوش مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه
%A شریعتمدار, هاشم
%A هرمزی, حمید
%J کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]