همایش ملی مشروطه آذربایجان , 2015-07-29

عنوان : ( اثر آگاهی از واقعه فروش دختران قوچان در انگاره عدالت خواهی در دوره مشروطه )

نویسندگان: عباس سرافرازی , علی باغداردلگشا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش و تاثیر واقعه فروش دختران قوچان در ایجاد نگرش دادخواهی و انگاره هدالت خواهی در دوره مشروطه به عنوان یکی از برجسته ترین دوره های تجددگرایی و حضور اجتماعی مردم در رخداد های سیاسی جامعه ایران می باشد پرداختن به واقعه فروش دختران قوچان در قالب بررسی یکی از عوامل بومی تثبیت باور مشروطه خواهی و همچنین ظهور انگاره عدالت اجتماعی حائز اهمیت است موضوعی که نگرش به ان نگارش عریضه های متعدد خطاب به مجلس به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و منبعی رسیدگی به تظلم مردم را به همراه داشته است این پژوهش درصدد است به روش اسنادی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به نگارش بپردازد تاثیر داشتن آگاهی از واقعه فروش دختران قوچان و اعتراض مردم به آنواقعه در قالب عریضه نویسی و نقش آن رخداد را در تثبیت اگاره عدالت خواهی به عنوان عامل اصلی شکل گیری نگرش مشروطه خواهی نشان می دهد امری که با توجه به آن زمینه برای ورود مردم به عرصه های اجتماعی و سیاسی ایران عصر قاجار فراهم گردید

کلمات کلیدی

, مشروطه, عدالت خواهی, مطبوعات, مجلس شورای ملی, دختران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054298,
author = {سرافرازی, عباس and باغداردلگشا, علی},
title = {اثر آگاهی از واقعه فروش دختران قوچان در انگاره عدالت خواهی در دوره مشروطه},
booktitle = {همایش ملی مشروطه آذربایجان},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مشروطه،عدالت خواهی، مطبوعات، مجلس شورای ملی، دختران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آگاهی از واقعه فروش دختران قوچان در انگاره عدالت خواهی در دوره مشروطه
%A سرافرازی, عباس
%A باغداردلگشا, علی
%J همایش ملی مشروطه آذربایجان
%D 2015

[Download]