ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های بیست ویکم و بیست و دوم , 2015-05-19

عنوان : ( تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا دکتر عباس سرافرازی دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد چکیده : مسأله جدایی بحرین در نشست 182 و در نهم فروردین 1349 زمانیکه مردم ایران مشغول برگزاری مراسم نوروز بودند مطرح شد که در آن جلسه اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه گزارشی از وضعیت بحرین ارائه نمود و با اشاره به مصاحبه محمدرضا پهلوی در دهلی که در آن انتخابات در مورد بحرین را زیر نظر سازمان ملل بهترین راه حل برای مسأله بحرین دانسته بود خواهان رسیدگی مجلس به این امر شد، بحث تجزیه بحرین از ایران باعث بوجود آمدن اختلافاتی بین فراکسیون های احزاب مردم و ایران نوین که موافق با جدایی بحرین و طرح دولت بودند از یک طرف و نمایندگاه حزب پان ایرانیست که مخالف جدایی بحرین بودند از طرف دیگر شد که در نهایت حزب پان ایرانیست در جلسه 182 با این طرح مخالفت کرد و در جلسه 183 در 27 فروردین 1349 طرح استیضاح امیر عباس هویدا نخست وزیر را به مجلس ارائه داد ، در جلسه 184 در اول اردیبهشت 1349 ش طرح استیضاح گروه پارلمانی حزب پان ایرانیست توسط آقای عاملی تهرانی از وکلای حزب قرائت گردید که جدایی بحرین را مغایر قانون اساسی، معارض اصل سیاست مستقل کشور و حاکمیت ملّی و حفظ تمامیّت ارضی و در راستای اهداف بیگانگان و توطئه های استعماری در خلیج فارس بر شمرد و تقاضای استیضاح هویدا را نمود که هویدا نیز در همان مجلس نطق مفصلی را در دفاع از طرح خود ایراد نمود که تمامی مطالب و دلایل مطرح شده در مذاکرات مجلس بیست و دوم منعکس شده است ، این پژوهش در صدد است با تکیه بر مذاکرات مجلس به چگونگی این استیضاح و جدایی بحرین از ایران بپردازد. پرسش پژوهش اول : عوامل موثر در موضع گیری متفاوت فراکسیون های مختلف مجلس کدامند ؟ پرسش دوم : چرا استیضاح امیر عباس هویدا با مخالفت مواجه گردید ؟ فرضیه اول : برخی فراکسیون ها با توجه به مسائل منطقه ای وجهانی موافق با جدایی بحرین و خالف استیضاح دولت هویدا بودند. فرضیه دوم : وابستگی های سیاسی برخی فراکسیون ها به غرب علت موافقت آنان با جدایی بحرین و مخالفت با استیضاح بود.

کلمات کلیدی

, کلید واژه : مذاکرات مجلس بیست و دوم , جدایی بحرین , استیضاح امیر عباس هویدا, احزاب پان ایرانیست, مردم و ایران نوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054301,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا},
booktitle = {ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های بیست ویکم و بیست و دوم},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه : مذاکرات مجلس بیست و دوم ، جدایی بحرین ، استیضاح امیر عباس هویدا، احزاب پان ایرانیست، مردم و ایران نوین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا
%A سرافرازی, عباس
%J ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های بیست ویکم و بیست و دوم
%D 2015

[Download]