اولیت همایش جانور شناسی , 2015-01-28

عنوان : ( مطالعه بافت شناسی همبرگر های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی )

نویسندگان: بشیر سبحانی , احمدرضا راجی , سعید خان زادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف فرآورده های گوشتی مانند همبرگر هر روز در کشور افزایش می یابد در این تحقیق به بررسی بافت های غیر مجاز و مجاز در نمو نه های همبرگر پرداخته و توانستیم آنها را تشخیص دهیم.

کلمات کلیدی

, همبرگر, بافت های غیر مجاز خوراکی, بافت شناسی , رنگ اختصاصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054303,
author = {سبحانی, بشیر and راجی, احمدرضا and خان زادی, سعید},
title = {مطالعه بافت شناسی همبرگر های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی},
booktitle = {اولیت همایش جانور شناسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {همبرگر، بافت های غیر مجاز خوراکی، بافت شناسی ، رنگ اختصاصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بافت شناسی همبرگر های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی
%A سبحانی, بشیر
%A راجی, احمدرضا
%A خان زادی, سعید
%J اولیت همایش جانور شناسی
%D 2015

[Download]