شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری , 2014-05-13

عنوان : ( شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول )

نویسندگان: پیمان دلیری بیدختی , مهدی قربان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوران صفوی شاهد بازسازی وحدت سیاسی مذهبی و نظامی ایران بود صفویان در قلمرو امور اجتماعی نوعی یکپارچگی فرهنگی را بوجود آوردند که زمان خود را از ادوار گسیخته و نابسامان گذشته جدا ساختند و به مصائب گذشته پایان بخشیدند یکی از عوامل موثر در پایان دادن به این وضعیت توجه صفویان به ایجاد ملتی واحد با مسولیتی واحد حول محور هویت ملی ایران بود در این راستا توجه به شاهنامه به عنوان سند هویت ملی ایران مورد توجه قرار گرفت واز همان ابتدا توجه به شاهانه افزایش یافت. توجه صفویان به شاهنامه باعث سروده شدن منظومه های پهلوانی و تاریخی شد شاهنامه های نسخه برداری شده مصور گردید و شاهنامه خوانی گسترش پیدا کرد که این امر به خاطر توجه شاهان صفوی به شاهنامه بود از این دوره شاهنامه هاتفی شهنامه ماضی شهنامه نواب عالی شهنامه قاسمی جنگنامه کشم و جرون نامه باقی مانده است که در وصف پادشاهان صفوی به سبک و سیاق شاهنامه سروده شده است

کلمات کلیدی

, صفویان, شاهنامه , هویت ملی , شاه اسماعیل , شاه عباس اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054304,
author = {دلیری بیدختی, پیمان and قربان زاده, مهدی},
title = {شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول},
booktitle = {شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صفویان، شاهنامه ، هویت ملی ، شاه اسماعیل ، شاه عباس اول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول
%A دلیری بیدختی, پیمان
%A قربان زاده, مهدی
%J شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری
%D 2014

[Download]