اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور , 2014-05-22

عنوان : ( ارزیابی کیفی آب تالاب سولدوز، آذربایجان غربی )

نویسندگان: احمدرضا زینالی , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت آب تالاب سولدوز بر مبنای داده ها و تحلیل های هیدروژئوشیمیایی در مقایسه با استاندارد های جهانی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 7 نمونه آب از رودخانه منتهی به تالاب، از محل های ورودی و مرکزی تالاب مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای صحرایی(T, pH, EC) هنگام نمونه¬برداری در محل اندازه¬گیری شد. اندازه¬گیری یون¬های اصلی (Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl) در آزمایشگاه هیدروژئوشیمی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. با توجه به پارامتر درصد سدیم (%Na)، 4 ایستگاه در حد مجاز و 3 ایستگاه در حد مشکوک قرار دارند. نسبت جذب سدیم (SAR) نشان می دهد که 3 ایستگاه در محدوده خطر متوسط و 4 ایستگاه در محدوده مرز خطر بالا و خیلی بالا هستند. همچنین بررسی نمودار ویلکاکس نیز نشان داد که نمونه¬ها در رده¬ی C4-S4 قرار گرفته و برای کشاورزی خیلی شور و نامناسب هستند. بررسی ها نشان داد که بطور کلی آب تالاب برای کشاورزی مناسب نبوده و به مرور زمان باعث شور شدن خاک¬های کشاورزی منطقه می¬شود. نتایج در نمودار پاپیر نمایانگر حضور در محدوده سدیم کلرید سولفات با غالبیت سدیم و پتاسیم در میدان مثلثی کاتیون و کلرید در میدان مثلتی آنیون می باشد. در نمودار شولر تمامی نمونه ها در محدوده ی کاملا نامطبوع و غیر قابل شرب قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, تالاب , سولدوز , ویلکوکس , پایپر , شولر , نقده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054310,
author = {زینالی, احمدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ارزیابی کیفی آب تالاب سولدوز، آذربایجان غربی},
booktitle = {اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تالاب ، سولدوز ، ویلکوکس ، پایپر ، شولر ، نقده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفی آب تالاب سولدوز، آذربایجان غربی
%A زینالی, احمدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]