نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های نوزدهم و بیستم , 2014-05-20

عنوان : ( رقابت های آمریکا و انگلیس و بحران سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقابت های آمریکا وانگلیس و بحرانهای سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم دکترعباس سرافرازی ab.sarafrazi@um.ac.ir دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد چکیده : پس از کودتای 28 مرداد1332 به مدّت چند سالی حکومت نظامی برقرار بود به زعم آمریکائیها محیط بسته و دیکتاتوری که شاه ایجاد کرده بود خطر بروز یک انقلاب مارکسیستی را در ایران افزایش می داد بنابراین بروز اصلاحات سیاسی و اجتماعی و فضای باز سیاسی اجتناب نا پذیر می نمود در مجالس 19 و 20 شورای اسلامی یک رقابت پنهانی بین آمریکایی ها و و انگلیسی ها در جریان بود و می توان گفت اقلیت محدودی از نمایندگان متمایل به آمریکائیها و اکثریت قریب به اتفاق بطور سنتی و معمول انگلوفیل بودند امریکائی ها از راههای مختلف در صدد افزایش نفوذ خود در ایران بودند در نهایت شاه و هیات حاکمه را با دکترین هایی که آیزنهاور و پس از وی جان، اف ، کندی رئیس جمهور های آمریکا داشتند وادار نمودند به فضای باز سیاسی تن در دهد شاه با به وجود آوردن دو حزب فرمایشی وابسته به دربار به نام های حزب مردم و ملیون احزاب اقلیت و اکثریت تحت نفوذ خودرا ترتیب داد اما در جریان انتخابات مجلس نوزدهم گروهی از منفردین در بین متقاضیان ورود به مجلس تشکیل گردید که متمایل به جبهه ملی دوم بودند و متمایل به سیاست های آمریکا بودند ، انتخابات مجلس بیستم در مرحله اول با تقلب نیروهای دولتی به نفع حزب ملیون تمام شد که مورد اعتراض واقع شد و انتخابات منحل گردید مرحله زمستانی انتخابات نیز گرچه متعادل تر بود اما بازهم رضایت آمریکائیان را در پی نداشت و مورد اعتراض واقع شد که در نتیجه آن دولت جعفرشریف امامی سقوط کر و دکتر علی امینی کابینه تشکیل داد و دستور انحلال مجلس بیست و یکم را صادر نمود.

کلمات کلیدی

, کلید واژه : آمریکا , انگلیس , مجلس نوزدهم , مجلس بیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054315,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {رقابت های آمریکا و انگلیس و بحران سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم},
booktitle = {نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های نوزدهم و بیستم},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه : آمریکا ، انگلیس ، مجلس نوزدهم ، مجلس بیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رقابت های آمریکا و انگلیس و بحران سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم
%A سرافرازی, عباس
%J نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های نوزدهم و بیستم
%D 2014

[Download]