شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری , 2014-05-13

عنوان : ( شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوران صفویه شاهد بازسازی و وحدت سیاسی مذهبی و نظامی ایران بود صفویان در قلمرو امور اجتماعی نوعی یک پارچگی فرهنگی را بوجود آوردند که زمان خود را از ادوار گسیخته و نابسامان گذشته جدا ساختند و به مصایب گذشته خاتمه بخشیدند یکی از عواملی که به این وضعیت پایان داد توجه صفویان به ایجاد ملتی واحد با مسولیتی واحد حول محور هویت ملی ایرانی بود در این راستا توجه به شاهنامه و شاهنامه خوانی به عنوان سند هویت ملی ایران مورد توجه قرار گرفت و از همان ابتدا توجه به شاهنامه افزایش یافت توجه صفویان به شاهنمه باعث سروده شدن منظومه های حماسی و پهلوانی و تاریخی شد شاهنامه نسخه برداری و مصور گردید از این دوره شاهنامه هاتفی ، شهنامه ماضی ، شهنامه نواب عالی شهنامه قاسمی جنگنامه کشم و جرون نامه باقی مانده که در وصف پادشاهان صفوی به سبک وسیاق شاهنامه است

کلمات کلیدی

, صفویان , شاهنامه , هویت ملی , شاهاسماعیل , شاه عباس اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054322,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول},
booktitle = {شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {صفویان ، شاهنامه ، هویت ملی ، شاهاسماعیل ، شاه عباس اول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول
%A سرافرازی, عباس
%J شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری
%D 2014

[Download]