چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران , 2015-08-25

عنوان : ( یک مدل جدید برای مساله مکان‌یابی پایانه اتوبوس‌رانی و یک الگوریتم جستجوی محلی برای حل آن )

نویسندگان: رضا قنبری , سحر راه دار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی شبکه اتوبوس، یک مساله مهم در حمل‌ونقل عمومی است. هدف در این مساله، تعیین مکان پایانه‌های مورد نیاز و تخصیص ایستگاه‌های متقاضی به آن‌ها است. در این پژوهش، برای هر پایانه سه همسایگی تعریف شده و متناظر با هر همسایگی، یک میزان سرویس‌دهی پایانه به ایستگاه‌ها در نظر گرفته شده است، که این مدل به نوعی تصحیح مدل ارائه شده توسط قنبری و مهدوی امیری است. سپس برای حل آن، از الگوریتم ابتکاری جستجوی محلی استفاده شده است. برای کاهش زمان محاسباتی الگوریتم جستجوی محلی، یک فرمول برای محاسبه تغییرات تابع هدف ارائه شده است. سپس با آزمون الگوریتم روی مسائل بزرگ که به صورت تصادفی ساخته شده‌اند، کارایی آن نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, تابع سرویس, الگوریتم ابتکاری, مساله مکان‌یابی پایانه اتوبوس‌رانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054335,
author = {قنبری, رضا and راه دار, سحر},
title = {یک مدل جدید برای مساله مکان‌یابی پایانه اتوبوس‌رانی و یک الگوریتم جستجوی محلی برای حل آن},
booktitle = {چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تابع سرویس، الگوریتم ابتکاری، مساله مکان‌یابی پایانه اتوبوس‌رانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک مدل جدید برای مساله مکان‌یابی پایانه اتوبوس‌رانی و یک الگوریتم جستجوی محلی برای حل آن
%A قنبری, رضا
%A راه دار, سحر
%J چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2015

[Download]