سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی تجربی عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری با تراکم ترکیبی )

نویسندگان: محمدرضا سلطانی , جواد سپاهی یونسی , عباس دلیری , مهدی عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری از نوع تراکم ترکیبی که برای سرعت ماخ 2 طراحی شده، به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله‌ی حاضر به بررسی عملکرد ورودی هوا در سرعت‌های ماخ 8/1، 2 و 2/2 در زاویه حمله‌ی صفر درجه پرداخته‌است. برای این منظور سه پارامتر بازیابی فشارکل، نسبت دبی جرمی و اعوجاج جریان مورد بررسی قرارگرفته است.

کلمات کلیدی

, ورودی هوای مافوق صوت , عملکرد – بازیابی فشار کل – نسبت دبی جرمی – اعوجاج جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054336,
author = {محمدرضا سلطانی and سپاهی یونسی, جواد and عباس دلیری and مهدی عابدی},
title = {بررسی تجربی عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری با تراکم ترکیبی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {ورودی هوای مافوق صوت - عملکرد – بازیابی فشار کل – نسبت دبی جرمی – اعوجاج جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری با تراکم ترکیبی
%A محمدرضا سلطانی
%A سپاهی یونسی, جواد
%A عباس دلیری
%A مهدی عابدی
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]