سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی تجربی اثر مکش لایه­ ی مرزی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی )

نویسندگان: محمدرضا سلطانی , جواد سپاهی یونسی , زهرا هنرکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک ورودی فراصوتی تقارن¬محوری از نوع تراکم ترکیبی که برای عدد ماخ 2 طراحی شده است، به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. این ورودی دارای سیستم مکش لایه¬مرزی می¬باشد. تست¬ها به صورت فشاری انجام شدند که قابلیت اندازه¬گیری فشارهای استاتیک را در نقاط مختلف بر روی دوک دارا است. فشار کل نیز بر روی دو ریک در گلوگاه و انتهای مدل اندازه گیری شد. در هر تست اثرات عدد ماخ جریان بالادست و دبی جرمی ورودی بر روی عملکرد ورودی مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مهم عملکردی ورودی عبارتند از بازیافت فشار کل، نسبت دبی جرمی و اعوجاج جریان انتهایی ورودی. تست¬ها در تونل باد فراصوتی مرکز قدر دانشگاه امام حسین (ع) انجام شد. یکی از تاثیرات پارامترهای سیستم مکش لایه¬¬مرزی که عبارتست از موقعیت سیستم مکش و در عملکرد ورودی نقش بسزایی دارد بررسی شد و در مشخصات اثر عدد ماخ جریان بالادست و نرخ مکش نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ورودی هوای فرا صوت , عملکرد – بازیابی فشار کل – نسبت دبی جرمی – اعوجاج جریان, مکش لایه مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054338,
author = {محمدرضا سلطانی and سپاهی یونسی, جواد and زهرا هنرکار},
title = {بررسی تجربی اثر مکش لایه­ ی مرزی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {ورودی هوای فرا صوت - عملکرد – بازیابی فشار کل – نسبت دبی جرمی – اعوجاج جریان- مکش لایه مرزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر مکش لایه­ ی مرزی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی
%A محمدرضا سلطانی
%A سپاهی یونسی, جواد
%A زهرا هنرکار
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]