کنگره پیشگامان پیشرفت , 2015-11-19

عنوان : ( راهکارهای پیشوای هشتم برای مبارزه با پدیده فقر در راستای دست یابی به پیشرفت و آرمان شهر الهی )

نویسندگان: هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , مصطفی لعل شاطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده فقر، از ناهنجارترین دردها در زندگی انسان است و در ابعاد مادی و معنوی زندگی فرد و جامعه آثاری زیان‌بار و ویرانگر دارد. قرن حاضر، با همه پیشرفت‌ها، بر گسترش روزافزون این پدیده در خانواده بشری افزوده و چیزی از آن نکاسته است. ماهیت شیطانی نظام‌های سرمایه‌داری غرب با زیر نفوذ قراردادن سرمایه‌ها در بخش خصوصی جهان سوم، اکثریت خانواده بشری را به تهیدستی کشنده‌ای دچار ساخته است. از این رو نیازمندی های این گونه افراد می بایست توسط دولت ها و سایر مردمی که توان و بضاعت مالی بیش تری دارند تأمین گردد. افراد محروم کسانی هستند که یا توان کار و کوشش ندارند و یا درآمدشان به اندازه ای نیست که تمام مخارج و هزینه هایشان را تأمین نماید.در مکتب انسان ساز اسلام، یاری رسانی به محرومان از شرایط و کیفیت خاصی برخوردار است که این امر به ویژه در سیره رضوی نمود یافته است. یافتن پاسخی در راستای مطلوب ترین راهکارها برای از میان برداشتن فقر، محور این پژوهش محسوب می گردد. از این رو با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی راهکارهایی کارآمد و به روز و عملیاتی در راستای سیاست های فقر زدایی مبتنی بر سیره عملی امام رضا (ع) بیان گردیده است.

کلمات کلیدی

, امام رضا (ع), ثروت, فقر زدایی, نیازمندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054349,
author = {وکیلی, هادی and ناظمیان فرد, علی and لعل شاطری, مصطفی},
title = {راهکارهای پیشوای هشتم برای مبارزه با پدیده فقر در راستای دست یابی به پیشرفت و آرمان شهر الهی},
booktitle = {کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امام رضا (ع)، ثروت، فقر زدایی، نیازمندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای پیشوای هشتم برای مبارزه با پدیده فقر در راستای دست یابی به پیشرفت و آرمان شهر الهی
%A وکیلی, هادی
%A ناظمیان فرد, علی
%A لعل شاطری, مصطفی
%J کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2015

[Download]