اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز , 2015-09-15

عنوان : ( نانوفسیل های آهکی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در برش روستای روبیات )

نویسندگان: فاطمه هادوی , مینا قویدل دارستانی , احمدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه نهشته¬های پالئوژن برش روستای روبیات (جنوب شرق بیرجند) مورد بررسی قرار گرفته است. ضخامت رسوبات برش مورد نظر 875 متر و شامل توالی از مارن و شیل خاکستری رنگ می¬باشد. مطالعات صورت گرفته بر روی نانوپلانکتون¬های آهکی نمونه¬های برداشت شده منجر به شناسایی 66 گونه متعلق به 24 جنس نانوفسیل آهکی شده براساس گونه¬های شاخص شناسایی شده و محدوده¬ی مورد بررسی، سن این نهشته¬ها ائوسن میانی-میوسن آغازی و مطابق بایوزون¬های NN3-NP16 از زون بندی مارتینی می¬باشد.

کلمات کلیدی

, نانوفسیل های آهکی, روبیات, بیرجند, فلیش, پالئوژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054359,
author = {هادوی, فاطمه and قویدل دارستانی, مینا and احمدرضا خزاعی},
title = {نانوفسیل های آهکی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در برش روستای روبیات},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز},
year = {2015},
location = {الیگودرز, ايران},
keywords = {نانوفسیل های آهکی، روبیات،بیرجند،فلیش،پالئوژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوفسیل های آهکی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در برش روستای روبیات
%A هادوی, فاطمه
%A قویدل دارستانی, مینا
%A احمدرضا خزاعی
%J اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز
%D 2015

[Download]