اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز , 2015-09-16

عنوان : ( پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند )

نویسندگان: مینا قویدل دارستانی , فاطمه هادوی , احمدرضا خراعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اجتماعات نانوفسیلهای آهکی به سن ائوسن میانی- میوسن پیشین رسوبات فلیش گونه جنوب شرق بیرجند مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده با استفاده از اجتماعات نانوفسیل های آهکی و فراوانی آنها شرایط رسوبگذاری حوضه مشخص گردد، با توجه به مطالعات انجام شده حوضه نهشته های انجام شده یک حوضه دور از ساحل با شرایط الیگوتروفیک بوده که دارای آب وهوای گرمسیری تا نیمه گرمسیری است

کلمات کلیدی

, نانوفسل های آهکی, فلیش, پالئواکولوژی, جنوب شرق بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054361,
author = {قویدل دارستانی, مینا and هادوی, فاطمه and احمدرضا خراعی},
title = {پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز},
year = {2015},
location = {الیگودرز, ايران},
keywords = {نانوفسل های آهکی،فلیش،پالئواکولوژی،جنوب شرق بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند
%A قویدل دارستانی, مینا
%A هادوی, فاطمه
%A احمدرضا خراعی
%J اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد الیگودرز
%D 2015

[Download]