اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03

عنوان : ( مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع )

نویسندگان: سعید کریمی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور جلوگیری از اتلاف و هدررفت آب در کانال های انتقال، دانستن میزان نشت آب از کانال‌ ها امری ضروری است. اگرچه در صورت بالا بردن دقت عمل در انجام آزمایشات صحرایی، این آزمایشات پاسخ های قابل قبول و دقیقی از تخمین میزان نشت در بازه های زمانی مختلف را به ماخواهند داد، اما بایستی به این نکته توجه داشت که روش های فوق زمان بر و هزینه بر می باشند. حال آن که با بهره گیری از روش های عددی می توان حجم بالایی از داده ها را در مدت زمان کوتاه با حداقل هزینه پردازش نمود. در مطالعه حاضر، توانایی مدل نرم افزاری seep/w برای تخمین میزان نشت آب از کانال بتنی حوضه رودخانه شیانگ چین بررسی شد. نتایج نشان می دهد که پوشش کانال تنها عامل موثر بر نشت کانال نمی باشد بلکه جنس و میزان نفوذپذیری توده خاک زیر بستر کانال نیزمی تواند نشت را تحت تاثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, نشت, توده خاک همگن, کانال بتنی, حوضه شیانگ چین, نرم افزار seep
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054371,
author = {سعید کریمی and ابریشمی, سعید},
title = {مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشت، توده خاک همگن، کانال بتنی، حوضه شیانگ چین، نرم افزار seep},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع
%A سعید کریمی
%A ابریشمی, سعید
%J اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2014

[Download]