اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار , 2014-12-18

عنوان : ( مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع )

نویسندگان: سعید کریمی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشت از کانالهای انتقال آب به معنای اتلاف و هدر رفت آب و نشت از کانالهای فاضلاب و پساب به معنای آلودگی محیط زیست بوده، پدیدهای نامطلوب تلقی میشود. طرح مناسب پوشش کانال میتواند منجر به جلوگیری از این نشت گردد. بدین منظور لازم است تحلیل نشت از این کانالها صورت گیرد و بر اساس نتایج این تحلیل، طرح مناسب کانال بدست آید. با توجه به اینکه خاک اطراف کانال غیراشباع است، امکان تحلیل آن با روشهای متعارف وجود ندارد و استفاده از روشهائی نظیر روابط نیمه تجربی برای تخمین نشت نیز نتایج تقریبی بدست میدهد. لذا در این تحقیق به تحلیل عددی با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیر اشباع برای مطالعه اثر پوشش بتنی کانال بر نشت از کانال پرداخته شده است. مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج مدل آزمایشگاهی نشان میدهد که تحلیل و مدل صورت گرفته، توانایی بالائی در تخمین میزان نشت از کانالهای بتنی انتقال آب و فاضلاب را دارا است.

کلمات کلیدی

, نشت, کانال بتنی, مدل عددی, تحلیل غیراشباع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054373,
author = {سعید کریمی and ابریشمی, سعید},
title = {مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع},
booktitle = {اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {یزد, ايران},
keywords = {نشت، کانال بتنی، مدل عددی، تحلیل غیراشباع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع
%A سعید کریمی
%A ابریشمی, سعید
%J اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]