نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21

عنوان : ( تعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی )

نویسندگان: احمد عزیزی , عبدالحمید دهواری , محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعلت عدم کفایت بارندگی و نیز بدلیل عدم دسترسی بموقع به آبهای سطحی، بهره برداری از آبهای زیرزمینی برای تآمین نیازهای آبی کشور مورد توجه قرار دارد. و برای این منظور اقدام به پتانسیل یابی آب زیرزمینی، یعنی شناسایی و طراحی زونهای دارای آب زیرزمینی برای آینده در یک منطقه توسط ارزیابی کیفی( مقداری) پارامترهای موثر امکان پذیر می باشد،می شود. و محققان در نقاط مختلف جهان از پارامتر های مختلفی استفاده می کنند که هدف این تحقیق تعیین پارامترهای مهمبرای تهیه ی نقشه ی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی می باشد که برای این منظور از تحقیقات محققان در این زمینهاستفاده شده در نهایت پارامتر هایی شامل تراک شبکه زهکشی، تراکم خطواره ها، توپوگرافی، سنگ شناسی، پوشش گیاهی،کاربری اراضی و شیب برای این منظور توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, زون, شبکه زهکشی, خطواره, سنگ شناسی, شیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054422,
author = {احمد عزیزی and عبدالحمید دهواری and آذری, محمود},
title = {تعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، زون، شبکه زهکشی، خطواره، سنگ شناسی، شیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی
%A احمد عزیزی
%A عبدالحمید دهواری
%A آذری, محمود
%J نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
%D 2015

[Download]