فقه و اصول, دوره (47), شماره (102), سال (2015-12) , صفحات (131-149)

عنوان : ( بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی )

نویسندگان: علی کشاورز , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فقه اسلامی با عبارت‌هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می‌شویم که از سیاق آن این‌گونه برمی‌آید که این عبارت، نزد فقها به‌عنوان قاعده‌ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می‌رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده‌اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده‌اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته‌ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می‌رسد می‌توان به‌عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه‌گانه مذکور بلکه به‌عنوان قاعده‌ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.

کلمات کلیدی

قاعده فقهی; اغتفار; دوام; بقاء; ابتداء;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054433,
author = {کشاورز, علی and صابری, حسین},
title = {بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
volume = {47},
number = {102},
month = {December},
issn = {2008-9139},
pages = {131--149},
numpages = {18},
keywords = {قاعده فقهی; اغتفار; دوام; بقاء; ابتداء; ممنوع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی
%A کشاورز, علی
%A صابری, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]