مهندسی شیمی ایران, دوره (14), شماره (79), سال (2015-9) , صفحات (61-79)

عنوان : ( مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته )

نویسندگان: مریم اکبری بیناباج , سیدمصطفی نوعی باغبان , نوید رمضانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرن حاضر آلودگی شیمیایی آب ها به مشکلی جهانی تبدیل شده است. آلاینده هایی همچون فلزات سنگین از جمله آلاینده های زیست محیطی مهمی هستند که در پساب صنایع مختلفی وجود دارند. از جمله فلزات سنگین که منجر به آلودگی پساب های صنعتی می شود می توان به کروم (VI) اشاره نمود. همراه با گسترش صنایع و افزایش تولید این نوع پساب ها، روش های متعددی جهت حذف این آلاینده ها از محیط های آبی به وجود آمده است. بنابراین در این مطالعه روش های مختلف حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی بررسی شده است و در برخی موارد نیز مکانیسم های حذف کروم (VI) و شرایط بهینه برای انجام فرایند مورد نظر شرح داده می شود. همچنین معایب و مزایای هر کدام از روش ها بررسی می گردد تا با توجه به این اطلاعات خواننده کاربردی ترین و موثرترین روش جداسازی در شرایط مشابه را مشخص و انتخاب کند.

کلمات کلیدی

, کروم (VI), تصفیه, پساب صنعتی, روش های حذف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054434,
author = {اکبری بیناباج, مریم and نوعی باغبان, سیدمصطفی and رمضانیان, نوید},
title = {مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
volume = {14},
number = {79},
month = {September},
issn = {1735-5400},
pages = {61--79},
numpages = {18},
keywords = {کروم (VI)، تصفیه، پساب صنعتی، روش های حذف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته
%A اکبری بیناباج, مریم
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A رمضانیان, نوید
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2015

[Download]